TrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTracking

  PVC
  AL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

» PVC Дограма » PVC дограма система за вентилация през фуги 

1.Система за вентилация през фугите при изваждане на уплътнителя.
        - За безпроблемно преустройство на вече монтирани прозорци в санирани
         жилища като вентилиращи прозорци.
        - Без видими допълнителни части - до група по натоварване В (до 20 м височина
        на сградата)

2.Система за вентилация през фугите чрез частично пропускливи вътрешни уплътнители
       - За индивидуално регулиране на обема на въздушния поток чрез напасване на
        перфорирани допълнителни уплътнители.
       - Доброто уплътняване срещу дъждовни струи - до групата на натоварване С ( до
       100 м. височина на сградата).

 

E-mail


        -       !