TrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTracking

  PVC
  AL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Окачени фасади
Комбинацията между АЛУМИНИЙ и СТЪКЛО, като алтернатива на стандартните стени на сградите e ОКАЧЕНА ФАСАДА.
За изработването на фасади се използват различни алуминиеви профилни системи за окачени фасади, способни да решат сложни архитектурно-дизайнерски задачи. Възможността да се комбинира фасадата със системи за врати и прозорци, позволява да се достига максимална функционалност при изработването й.
Съчетанието на фасадни профилни системи, стъкла с различни отенъци, елегантни обкови и допълнителни елементи за фасадно и структурно остъкление позволява да се създадат фасади на сгради  в съответствие с всички характеристики на архитектурата през новия век. В качеството на пълнеж  за фасадните конструкции се използват единично стъкло, стъклопакет, сандвич-панели. Прилагането на дадена система позволява интегрирането на прозорци, както от алуминиеви профили така и от ПВЦ профили.
Специалната технология, основаваща се на съединяване на профили позволява да се осигури бърз монтаж на витражите и да се добие максимално висока здравина на конструкциите. Профилите се съединяват така, че  проникналата вода по каналите на ригелите попада в канала на олука и оттам се отводнява навън.
Лицевата част на профилите е широка от 50 мм до 60 мм. В качеството на защитно-декоративно покритие на профила се прилага метода на полимерно-прахово боядисване. Цвета се определя по европейската таблица RAL.
Фасадните системи позволяват да се изпълняват конструкции с обръщане на хоризонталната ос до 15 градуса без да се използват допълнителни елементи.
Алуминиевите фасадни системи са предназаначени за изработването на фасади на сгради, зимни градини и светлопрозрачни конструкции. Основата на тези конструкции е съставена от алуминиеви екструдирани профили и ригелни системи. Ширината на тези профили обичайно не надвишава 50-60 мм. В системата за по-качествена експлоатация се използват гумени уплътнители. В качеството на пълнеж може да се използва практически който и да е слабо топлопроводящ материал: например, стъклопакет, сандвич-панел, и др. като дебелината  им може да е от 2 до 50 мм, в зависимост от целите и предназначението на сградата. Съществуват множество разновидности на фасадни системи  на различни фирми прозводители  (Reynaers, AGS, Hueck, Raico, Realit)  и всички естествено си носят своя  "+" и "–".
Фасадата може да бъде във вид  на мрежа от алуминиеви профили , в които с помощта на притискащи планки се държат стъклопакетите, с и без видими крепежни елементи, това вече е 
структурно остъкляване.
И накрая естествено за хибридните системи, където разбира се стъклопакета или какъвто и да е пълнеж, по профил се задържа с притискаща планка, а от страна на ригела притискане отсъства – това е вече полуструкторно остъкление . При такова остъкляване на фасада не се задържат валежи и стъклото е винаги чисто.
 
 
 
Структурно остъкляване
Едно от най-популярните фасадни решения, възникнало в края на 60-те. Тази революционна технология за три десетилетия не само доказа своята жизнеспособност, но и до сега тя е носител на усещането за новост и елитарност. 
Структурно остъкляване e метод появил се с изобретяването на силиконовите херметизатори. Именно те дават възможност да се съединява стъкло, метал и камък в единна устойчива конструкция, на основата на която е възможно проектирането на стъклени фасади на сградите, съответстващи на високите изисквания за безопастност, енергоемкост, звукоизолация и екологична чистота. Замяната на бетонно-тухлените конструкции със стъкло, позволява да се реализира визия на сградата, поразяваща наблюдателя със своята въздушност и лекота. 
Вече не звучи парадоскално твърдението за хармонично съединяване на  нестандартни стъклени фасади с класическа архитектура.  Може би затова в новите проекти по реконструкция все по-често авторите обличат на своите творения стъклени “дрехи“.
Но както и при всяка друга дейност, проектирането и остъкляването на фасадата трябва да се извърши професионално. Всеки, даже най-незначителния, неотчетен от архитектите и производителите фактор, може да промени творческия замисъл и да донесе значителни материални загуби.
Укрепването на стъклото се отличава с надеждност и дълговечност, тъй като присъства укрепваща конструкция или механично поддържане на собствената тежест.  
Ролята на силикона в технологията е сложно да се прецени. Това са херметици, чиято структура по своите химически качества най-много се доближава към структурата на стъклото и благодарение на добрата адхезия устойчиво свързва крепежните елементи към стъклото, размерите на които могат да достигнат до 2-3 м по ширина и височина. Благодарение на това, фасадите със структурно остъкляване издържат не само на ветрови и сеизмични натоварвания, но и на значителни амплитуди на високочестотни колебания, възникнали при взривове близо до сградата.
При реализиране на остъклени фасади не на последно място стоят и естетическите изисквания. Не е тайна, че и най-малкия процеп на фасадата е място за натрупване на прах и замърсяване, затова е необходимо измиването на фасадите няколко пъти в годината, което не рядко води до значителни материални разходи. Гладките фасади не оставят никакъв шанс за натрупване на замърсявания и позволяват да се автоматизира процеса на измиване. Изследванията потвърждават този факт, че средствата за реализация на структурно остъкляване на фасадата не само напълно се възстановяват, но и показват най-добър процент на рентабилност според подобни по рода си технологии.
Всичко по горе казано дава пълно право да затвърдим, че технологията на структурното остъкляване, открива все нови и нови възможности за дизайнерски решения на фасадите на сградите, демострирайки високия технологичен потенциал на стъклото.
Стои и друг въпрос при реализиране на фасади със структурно остъкляване - пригодност за ремонтируемост и гаранционни срокове за безопастно функциониране на структурните фасади. По всеки един от тези въпроси разработчиците на системи за структурно остъкляване предлагат различни решения.
E-mail


        -       !