TrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTrackingTracking

  PVC
  AL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВЕНТИЛИРУЕМИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ

Системата Bravo е разработка на Етем B. S. на един от най-популярните в света методи за монтиране на алуминиев композитен материал – метода с окачени касети.

Повишаването на изискванията на инвеститори и архитекти към визията на фасадата, изключителното израстване,
като машинно оборудване, инженерингови и монтажни умения, на компаниите работещи с композитни материали и
не на последно място търсенето на цялостна сертифицирана система обусловиха създаването на Bravo.

 

Bravo беше създадена като отговор на търсенията на водещите фирми в бранша, на система, която да осигури жалната визия, улесни монтажа на композитните панели и бъде достатъчно сигурна.
Системата Bravo се състои от:

-PVC термоизолираща подложка
-Монтажна планка
-Основен носещ профил
-Окачвач
-Дренажен профил
-Укрепващ профил
-Крепежни елементи

Bravo предлага 85÷200 мм отстояния от фасадата, в зависимост от заложената топлоизолация на обекта.Системата позволява отлична циркулация, чрез която се осъществява вентилируемост на фасадата. Bravo позволява както безфугов монтаж във вертикално и хоризонтално направление, така и вдлъбнати и изпъкнали фуги от 4 мм до
желаните от проектанта размери.

Последователност на работа:
-
Уточняване на растера с архитекта и проектанта – оптимална квадратура на тавата 1.5 – 1.17 м2 (без допълнително укрепване)
-Заснемане на фасадата – геодезично или с отвес и корда
-Проектиране (изчертаване) на фасадата
-Проектиране и разкрой на тавите
-Разчертаване и определяне на нивата на обекта
-Монтаж на планките
-Монтаж на основния носещ профил
-Монтаж на окачвача
-Проба – за по-неопитните монтажници, след монтажа на планките и носещия профил е препоръчително да се направи проверка за размерите на тавите, преди да се пуснат за разкрой
-Фрезоване и щанцоване на тавите
-Монтаж на тавите – един хоризонтален и вертикален ред, след което се реди по вертикалите

Всички елементи на системата Bravo се произвеждат в България.
Важна особеност е отвореността на системата. До сега Bravo има разработени три варианти. В ход са още четири модификации. Всички тези разновидности са реплика на индивидуални изисквания на нашите партньори.
Кои са основните предимства на системата Bravo:
-Позволява модерна визия на окачената фасада – възможност за безфугов монтаж. Липсата на видими скрепителни елементи, допълнително подчертава елегантността на системата за фиксиране
-Лесен монтаж – над 150 м2 композитен материал на ден
-В ход е процедура по сертифициране от НИСИ на системата Bravo
-Организация, презентации,и индивидуални консултации свързани със системата
В действие е работна група от специалисти, които да консултират нашите клиенти в началото или по време на монтажните дейности

Ръководство за работа със системата Bravo


1.Подготовка на листите за обработка – всички листи трябва да са подредени в една и съща посока
2.Предварително изчисляване на размерите на листа (разкрой на листа). При разкроя се цели да се постигне максимална оптимизация, като се отчита посоката на разположение на тавите. При изчисление на размерите на листа се използва следната формула:

размер на разгъвката (в милиметри) = заложен размер + големина на перата – броя на огъвките (в милиметри)

Пример:

Заложен размер (височина) - 1250 мм
Големина на перата – 1 перо - 25 мм; 2 перо - 30 мм; 3 перо – 25 мм
Брой на огъвките – 3 бр.

1250 + 80 – 3 = 1327 мм

3.Поставяне листа на машината
4.Избиране на режим на работа на машината – поставяне на диск за рязане
568
5.Отрязване разгъвките на тавите
6.Сваляне на готовите тави и номерирането им
7.Избиране на нов режим на работа на машината – поставяне на диск за фрезоване
8.Поставяне на твърда плоскост на работната маса/плот на машината
9.Фрезоват се тавите на дълбочина 0.8 от дебелината на листа
10.Изрязване на излишния материал от листа
11.Щанцоване на отворите за окачване
12.Така обработените тави се транспортират до обекта
13.Перата на тавите се сгъват на обекта
14.Укрепване на перата на тавите с поп нитове

Монтаж на субконструкцията и тавите на обекта

1.Монтаж на планките – максимално отстояние между планките 1200 мм
2.Монтаж на основния носещ профил с нанизани на него окачвачи
3.Фиксиране на окачвачите
4.Контролно замерване
5.Монтиране на един хоризонтален и вертикален ред, като се фиксира фугата между тавите
6.Монтиране на тавите по вертикала
7.Монтиране на специфичните детайли

 

Спецификации

Керамични фасади

КЕРАМИЧНИ ФАСАДИ
Керамичната облицовка се осъществява от плочи с определени размери, които заедно с окачващия профил образуват т. нар. растер на фасадите. Изпичането на керамиката при температура над 1 100 Со гарантира нейната ниска водопопиваемост, мразоустойчивост и устойчивост на цвят


 

 

 

E-mail


        -       !